Smart AS Solutions

Pierre kontroler

Na Pierre sistemu se radilo preko pet godina, a rezultat je možda jedini pametni sistem na svijetu, koji je sve funkcije integrisao u jedan kontroler.
To znači, da pomoću samo jednog kontrolera možeš da upravljaš svim zadacima, a pri tom nema potrebe da kupuješ dopunske module ili uređaje.

Prikazaćemo najvažnije karakteristike Pierre kontrolera.

Jedan kontroler za sve

Instalacija

Instalacija Pierre kontrolera je veoma jednostavna. Nakon odgovarajućeg povezivanja kablova, kontroler se konfiguriše i stavlja u rad za svega nekoliko minuta.

Povezivanje kablovima se u maloj meri razlikuje od uobičajenih metoda; ono što je bitno, jeste da svako strujno kolo, kojim želimo posebno da upravljamo, kao i svaki senzor i prekidač treba posebno da se uveže u Pierre, što znači da je potrebno kabliranje zvijezdaste strukture.

Dimenzije Pierre kontrolera su izuzetno male, a sam kontroler je osmišljen tako, da se jedim pokretom, lako može postaviti na standardnu DIN šinu.

Dodatna prednost je, što postoji mogućnost „Pierre-ready“ kabliranja, gde će sve raditi na uobičajen način, a pametni sistem se može dodati naknadno u zgradu. Više informacija o ovoj opciji takođe možeš pročitati u priručniku za kabliranje.

Jedan kontroler za sve uređaje
Sveobuhvatno, integrisano rješenje za pametnu kuću

Personalizacija bez pomoći stručnjaka

Iskustvo nam govori, da se budući korisnici pametnih kuća najčešće plaše upravljanja sistemom i potrebe za stručnjakom svaki put, kad žele nešto da promjene u funkcionisanju sistema.

Pierre je i sa ovog aspekta veoma inovativan! Osmišljen je tako, da njegovo korišćenje bude izuzetno jednostavno. Ukoliko želiš da modifikuješ automatska podešavanja, scenarije ili bilo šta drugo, to možeš da učiniš sa nekoliko jasno obilježenih klikova u aplikaciji.

Ukoliko želiš da preimenuješ lampu, promjeniš sliku ili redoslijed u aplikaciji, zahvaljujući intuitivnim rješenjima ćeš moći veoma lako to da uradiš. Upravljanje Pierrom je zaista jednostavno!